Polityka Prywatności GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, będąca administratorem danych osobowych (dalej: „GSK”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z serwisem www.aquafresh.pl (dalej: „Serwis”).

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie GSK może zbierać oraz tego, w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od użytkowników Serwisu

Odwiedzając Serwis w celu uzyskania informacji na temat produktów GSK pozostają Państwo anonimowi.

GSK może jednak zbierać dane osobowe użytkowników (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny użytkownik poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania użytkownikowi wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, jedynie w zakresie w jakim użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe.

Dane osobowe użytkowników stron internetowych przetwarzamy wyłącznie za ich zgodą.

Dostęp

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do odnoszących się do niego danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur, zgodnych z wymaganiami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
  • kodowanie bazy danych osobowych;
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych użytkownika osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkowników, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów, podane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Dane nie będące danymi osobowymi

Wykorzystanie adresów IP

Adres IP („Internet Protocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego komputera, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój komputer po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.


GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP użytkowników nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane użytkownika, ale sam użytkownik pozostanie anonimowy.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies

W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez użytkowników z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron www

Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla użytkowników, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron www. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony www nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę www.


W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kierowanie ich na adres: 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 
ul. Rzymowskiego 53 
02-697 Warszawa